Jon Espen Kolstad

Leder

Henrik Skjønstad

Nestleder

Marius Skårdal Christensen

Sekretær

Even Selander

Baneansvarlig

Jon Innleggen

Kasserer

Jon Krohn Bomann-Larsen

Styremedlem